OutlookAttachView OutlookAttachView Xem và trích xuất tệp Outlook

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Quét các thư mục thư Outlook của bạn và đưa cho bạn một danh sách tất cả các tệp đính kèm mà nó tìm thấy
OutlookAttachView.3.25.taiwebs.com.rar
125 KB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com

OutlookAttachView quét các thư mục thư Outlook của bạn và đưa cho bạn một danh sách tất cả các tệp đính kèm mà nó tìm thấy. Sau đó, bạn có thể sắp xếp danh sách theo kích thước, người gửi, chủ đề hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác và xuất tệp đính kèm vào thư mục bạn chọn hoặc xóa nó khỏi hộp thư của bạn. Chương trình cũng có thể tạo một báo cáo về danh sách tệp có thể được lưu dưới dạng tệp xml / html / text / csv.

image

OutlookAttachView - Xem và trích xuất tệp Outlook

Phần mềm độc lập, hoạt động với tất cả các phiên bản Outlook, không cần cài đặt. Lưu ý: Chỉ chọn phiên bản 64 bit nếu bạn đang chạy Outlook x64, nếu không hãy sử dụng phiên bản 32 bit.

Các chức năng:

  • Trích xuất tệp nhanh chóng
  • Là trình xem tệp Outlook
  • Tính năng quét tệp Outlook và lưu dưới dạng tệp xml / html / text / csv.
Giải nén File

cài đặt phần mềm