Apowersoft PDF Converter Apowersoft PDF Converter Chuyển đổi tệp PDF sang định dạng khác

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Phần mềm chuyển đổi tệp tin PDF sang định dạng khác như chuyển đổi PDF sang Word, Excel
ApowersoftPDFConverter.2.2.2.3.taiwebs.com.rar
74 MB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com

Apowersoft PDF Converter là phần mềm chuyển đổi tệp tin PDF sang định dạng khác như chuyển đổi PDF sang Word, Excel và ngược lại. Ngoài tính năng chuyển đổi, bạn cũng có thể sử dụng Apowersoft PDF Converter để nén tệp tin PDF và hợp nhất nhiều tệp tin PDF lại với nhau.

image

Apowersoft PDF Converter - Chuyển đổi tệp PDF sang định dạng khác và ngược lại

Các tính năng của Apowersoft PDF Converter

  • Chuyển đổi PDF sang nhiều định dạng khác nhau và ngược lại.
  • Hợp nhất nhiều tệp PDF
  • Chuyển đổi hàng loạt PDF sang hầu hết các định dạng của Office
  • Chuyển đổi PDF sang Word, Excel, PPT, JPG, PNG, TXT, HTML mà vẫn giữ chất lượng gốc ban đầu
  • Apowersoft PDF Converter có các tính năng khác như hợp nhất, nén, tách, bảo vệ, mở khóa, OCR PDF và trích xuất hình ảnh từ PDF
  • Hỗ trợ người dùng quản lý các tệp tin PDF của mình.

Hướng dẫn chuyển đổi PDF bằng Apowersoft PDF Converter

- Bước 1: Thêm tệp PDF

- Bước 2: Chọn định dạng đầu ra

- Bước 3: Bắt đầu chuyển đổi

Giải nén File

cài đặt phần mềm